ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι σπουδαστές του Φεστιβάλ.

Διαγωνισμός για σπουδαστές έως 12 ετών (κατηγορία Α΄)

Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής διαφορετικών μουσικών εποχών

[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 6′]

 

Διαγωνισμός για σπουδαστές έως 16 ετών (κατηγορία Β΄)

Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής διαφορετικών μουσικών εποχών

[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 10′]

 

Διαγωνισμός για σπουδαστές κάθε ηλικίας (κατηγορία Γ΄)

Προκριματικός κύκλος

Δύο έργα ή δύο μέρη διαφορετικών έργων διαφορετικών μουσικών εποχών

[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 12′]

Τελικός κύκλος

Δύο ή τρία έργα ή μέρη διαφορετικών έργων διαφορετικών εποχών διάρκειας από 15′ έως 20′.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν έργα του προκριματικού κύκλου.

1ο βραβείο της Κατηγορίας Γ΄

Μία κιθάρα προσφορά του κατασκευαστή Βασίλη Βασιλειάδη αξίας 5.000€