ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι σπουδαστές του Φεστιβάλ.

Διαγωνισμός για σπουδαστές έως 12 ετών (κατηγορία Α΄)

Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής διαφορετικών μουσικών εποχών

[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 6′]

*1ο βραβείο της  Κατηγορίας Α’

Μία κιθάρα προσφορά του μουσικού οίκου Ανδρομηδά, Natalia, Model 120 αξίας 295€

 

Διαγωνισμός για σπουδαστές έως 16 ετών (κατηγορία Β΄)

Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής διαφορετικών μουσικών εποχών

[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 10′]

* 1ο βραβείο της Κατηγορίας Β’

Μία κιθάρα προσφορά του μουσικού οίκου Παπαγρηγορίου-Νάκας, Francisco Bros Model B30 αξίας 540€

 

Διαγωνισμός για σπουδαστές κάθε ηλικίας (κατηγορία Γ΄)

Προκριματικός κύκλος

Δύο έργα ή δύο μέρη διαφορετικών έργων διαφορετικών μουσικών εποχών

[διαθέσιμος χρόνος εμφάνισης για κάθε σπουδαστή: έως 12′]

Τελικός κύκλος

Δύο ή τρία έργα ή μέρη διαφορετικών έργων διαφορετικών εποχών διάρκειας από 15′ έως 20′.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν έργα του προκριματικού κύκλου.

*1ο βραβείο της Κατηγορίας Γ΄

Μία κιθάρα προσφορά του κατασκευαστή Βασίλη Βασιλειάδη αξίας 5.000€