Μαρία Γαλάνη

Ιδρύτρια του Ωδείου ‘Εν Οργάνοις’, καθηγήτρια κλασικής κιθάρας και ανώτερων θεωρητικών.
Καθηγητές της στην κιθάρα, υπήρξαν o Νίκος Φρουδαράκης και o Βασίλης Γρατσούνας.
Στα ανώτερα θεωρητικά η Στέλλα Μακρυγιάννη.
Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με καθηγητές τους: Jesús OrtegaIrusta, Hubert Käppel & Leo Brouwer.